Sublimacija

sublimacija

Sublimaciona štampa

Sublimaciona štampa je transfer štampa, koja se radi na posebnim artiklima, papiru i bojama. Proces sublimacije započinje štampom željenog motiva na papir za sublimaciju. Daljim postupkom boja sa papira, pod visokom temperaturom i visokim pritiskom prelazi iz čvrstog u gasovito stanje. U tom procesu boja u gasovitom stanju ulazi u pore materijala na koji se nanosi otisak.

Prednost ovakvog otiska je to što on nije nanijet na površinu materijala, već je u materijalu, što nam daje visok kvalitet i postojanost štampe kod svakodnevne upotrebe, pranja i to mašinskog, peglanja i sl. Najsavremeniji sublimacioni premazi na keramici, mogu da podnesu preko 3500 pranja u mašinama za sudove. Ovo, sigurno će te se složiti, pomalo uliva nadu da se nije baš cijelo tržište pretvorilo u proizvodnju sve nekvalitetnijih proizvoda kako bi cijenom bili konkurentni, već da i sada može da se pronađe proizvod koji ima dug vijek trajanja u nepromjenjenom obliku i izgledu. Sublimacija nam po veoma povoljnim cijenama upravo donosi to, veliki izbor kvalitetnih proizvoda sa maksimalno kvalitetnom štampom.

Sublimacija

Podloga-za-miš-2---Motiv-Inspiracijske-poruke-1

Prednosti sublimacione štampe

Prednosti sublimacione štampe su mnogobrojne i protežu se na sve aspekte štampe, a neke od osnovnih prednosti su:

Izuzetno visok kvalitet štampe. Ukoliko koristimo kvalitetne boje i papir za sublimaciju, ne postoji mogućnost da sam proces štampe dovede do lošeg kvaliteta otiska. Tako da kvalitet štampe i izgleda proizvoda zavisi isključivo od pripreme za štampu.

Veliki izbor materijala na kojima je moguća štampa. Ponuda materijala i uopšte artikala na kojima je moguće raditi sublimacionu štampu je sve veća, tako da je moguće raditi na keramici, staklu, kamenu, plastici, tekstilu i još mnogo vrsta materijala.

Niska cijena izrade pojedinačnog proizvoda. Jedna od najvećih prednosti ove štampe je upravo personalizacija proizvoda i proizvodnja malih serija proizvoda. Ovo je jedna od prednosti koja je direktna komparativna prednost na tržištu.

Proizvodi u našoj ponudi

Šolje, podloge za miš, zidni satovi, pepelnice, staklene, metalne i keramičke foto ploče, puzle, maramice za naočale, razni privjesci, jastučići, tabakere, keramički podmetači, ogledalca i još mnogo toga.

Sublimacija

Šolja-P5---Motiv-Inspiracijske-poruke-8