Sito štampa

sito

Sito štampa je tehnika štampe kod koje se otisak ostvaruje na taj način što se boja potiskuje kroz štamparsku formu koja je izrađena od svile zategnute na drveni ili aluminijumski ram. Na mašinama za sito štampu se mogu štampati uobičajeni grafički proizvodi, ali i oni namjenjeni specijalnim potrebama (skale na električnm i akustičnim uređajima, električna i integralna kola, otpornici, izdanja za slijepe, neki ekskluzivni proizvodi i unikati ). Sito štampom se može štampati u više boja na različitim materijalima i oblicima, cilindričnim, sfernim ili savijenim oblicima. Zbog toga opseg primjene sito  štampe nije ograničen, tako da se može štampati na staklenim, plastičnim, tekstilnim, metalnim, drvenim i keramičkim podlogama raznih oblika i namjena. S obzirom na raznovrsne mogućnosti, ova tehnika je našla primjenu u mnogim drugim industrijskim granama, a naročito pri štampanju gotovih proizvoda. Posebno mesto zauzima u tekstilnoj industriji u kojoj se štampaju najraznovrsniji tekstilni materijali.

Šta to Sanat Studio najčešće štampa “na situ” ?

Štampamo sve vrste tekstilnih proizvoda u jednoj ili više boja koristeći najsavremeniju opremu i materijale. Posjedujemo profesionalni karusel sa četiri boje i četiri radna mjesta koji nam omogućava da našim klijentima garantujemo vrhunski kvalitet i na vrijeme ispoštovane zadane vremenske rokove.

Najčešće štampamo: kačkete, majice, majice za bebe, radna odijela, kišobrane, jakne, trenerke, dukserice, podloge za miš, zastave, srcad, jastučiće, sjedalice, stoličarke.

Prednost sito štampe se najviše ogleda u tome što sa povećanjem tiraža cijena otiska značajno opada. Stoga se ova tehnika najčešće koristi samo kada su u pitanju veći tiraži istog otiska.

ceker
si1