Koverte ili omotnice možemo nazvati ambalažom za pismo i potrebne su nam kada dokumente ili pisma želimo poslati poštom ili dostavom njihovom primatelju.

Štampa na kovertama

 Koverta je potrebna svim kompanijama, svakodnevno za korespodenciju raznih štampanih materijala kao što su dopisi, fakture itd. Koverta (kuverta,omotnica) također je važan segment u izgradnji brand-a i vizualnog identiteta tvrtke.

Štampa na kovertu osim što primaocu daje na znanje tko je pošiljatelj, zna na svome putu biti i sjajno marketinško oružje

 

Nekoliko važnih napomena za štampu koverti

Ne proizvodimo koverte, one nam dolaze u već gotovim standardnim formatima. Ne radimo nikakvu doradu nakon štampe (savijanje, rezanje, plastificiranje) osim mogućnosti umetanja sadržaja. Nije moguće štampati od ruba do ruba. Margine na koverti iznose 12-15mm. Štampa na preklopu (iza) nije moguća.

Cijene i dimenzije

usluge štampe koverti

U nastavku pogledajte neke standardne dimenzije i cijene 

koverte ilustracija dimenzija i oblika
Cijene štampe koverti su 0,35 KM sa prozorom i 0,25 KM bez prozora. Cijene su formirane za tiraž od 200 kom i štampu sa jedne strane. U cijenu nije uračunata cijena koverte. Dizajn i priprema u sklopu štampe. Za štampu po vašem zahtjevu možete nas kontaktirati.
Cijene su izražene bez uračunatog PDV. Odobravamo količinske kao i druge vrste popusta.

30 Dana garanacija uz refundaciju!

Kupujte sa povjerenjem. Ako vam se ne svidi tražite punu refundaciju plaćenog iznosa.